พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี
( ผกก.สภ.มวกเหล็ก )
โทรศัพท์ 0933252844

งานจราจร

สายงาน : งานจราจร สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก

งานจราจร

รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านจราจร การวางแผน อำนวยการ สั่งการ ควบคุม กำกับดูแลแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานด้านการควบคุมการจราจร จัดการและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจราจร รวมทั้งงานจราจรตามโครงการพระราชดำริ และงานที่มีลักษณะเกี่ยวข้อง หรือเป็นส่วนประกอบของงานนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านการจราจรในเขตพื้นที่ของสถานีตำรวจ ตลอดจนพื้นที่ที่มีการจราจรต่อเนื่องกัน

สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก
477 ม.3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทรศัพท์ :  036-345-787     โทรสาร :  036-345787
Email :  Muaklek2562@gmail.com