พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี
( ผกก.สภ.มวกเหล็ก )
โทรศัพท์ 0933252844

ผู้บังคับบัญชาระดับสถานี

รายการแสดงรายชื่อ ผู้บังคับบัญชาระดับสถานี

พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี
ผกก.สภ.มวกเหล็ก
โทรศัพท์ 0933252844

พ.ต.ท.จรูญโรจน์ วิทิตโชติปรีดา
รอง ผกก. ป.
โทรศัพท์ 086-752-8691
พ.ต.ท.รัชชาติ สุขสวัสดิ์
รอง ผกก.(สอบสวน)
โทรศัพท์ 0909943293
พ.ต.ท.กฤษฏา คงเจริญจิตร์
รอง ผกก.สส.
โทรศัพท์ 098-996-9690

ร.ต.อ.อิทธิศักดิ์ คำถาเครือง
สว.สส.
โทรศัพท์ 094-321-2726
พ.ต.ต.สมชาย สุขสมบูรณ์
สวป.
โทรศัพท์ 081-947-8686
พ.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ นาคอ้าย
สว.อก.
โทรศัพท์ 081-290-0859
พ.ต.ท.ผดุงพล กมลบูรณ์
สว.(สอบสวน)
โทรศัพท์ 061-461-6562
พ.ต.ท.มโนสิทธิ์ ไทยศิริ
สว.(สอบสวน)
โทรศัพท์ 081-780-9335

สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก
477 ม.3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทรศัพท์ :  036-345-787     โทรสาร :  036-345787
Email :  Muaklek2562@gmail.com