พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี
( ผกก.สภ.มวกเหล็ก )
โทรศัพท์ 0933252844

กำลังพล : งานอำนวยการ

รายการแสดงรายชื่อ กำลังพล : งานอำนวยการ

พ.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ นาคอ้าย
สว.อก.
ร.ต.อ.ศักดา ทรงธรรม
รอง สว.ธร.

ร.ต.ท.สุรชาติ มันตะสูตร
รอง สว. (ป.)

ด.ต.หญิงอรพินท์ แจ่มจิต
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.สำเริง ยิ่งจอหอ
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.สุพจน์ อ่อนสำอางค์
ผบ.หมู่ (ป.)
ส.ต.อ.บรรจบ พงษ์ธนู
ผบ.หมู่ (ป.)
ส.ต.ต.กสิเดช สอนชา
ผบ.หมู่ (ป.)
โทรศัพท์ 095-347-9322

สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก
477 ม.3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทรศัพท์ :  036-345-787     โทรสาร :  036-345787
Email :  Muaklek2562@gmail.com