พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี
( ผกก.สภ.มวกเหล็ก )
โทรศัพท์ 0933252844

กำลังพล : งานสืบสวน

รายการแสดงรายชื่อ กำลังพล : งานสืบสวน

พ.ต.ท.กฤษฏา คงเจริญจิตร์
รอง ผกก.สส.

ร.ต.อ.อิทธิศักดิ์ คำถาเครือง
สว.สส.

ร.ต.อ.สุวิทย์ สายเชื้อ
รอง สว.สส
ร.ต.อ.ฉลอง ดวงแข
รอง สวป.
ร.ต.ท.มนเฑียร ทองเขียว
รอง สวป.

ด.ต.โชติชัย บุญยะพรหม
ผบ.หมู่ (สส.)
ด.ต.ศรีสุวรรณ ผาใต้
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.เกรียงศักดิ์ ฉั่วตระกูล
ผบ.หมู่ (ป.)

ส.ต.ท.ศตวรรษ วงษ์ศรี
ผบ.หมู่ (ป.)
ส.ต.ท.ธนวัฒน์ นันทวงค์
ผบ.หมู่ (ป.)

สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก
477 ม.3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทรศัพท์ :  036-345-787     โทรสาร :  036-345787
Email :  Muaklek2562@gmail.com