พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี
( ผกก.สภ.มวกเหล็ก )
โทรศัพท์ 0933252844

กำลังพล : งานสอบสวน

รายการแสดงรายชื่อ กำลังพล : งานสอบสวน

พ.ต.ท.รัชชาติ สุขสวัสดิ์
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.ท.ผดุงพล กมลบูรณ์
สว.(สอบสวน)
พ.ต.ท.มโนสิทธิ์ ไทยศิริ
สว.(สอบสวน)

ร.ต.อ.วสันต์ ลำดวน
รอง สว. (สอบสวน)
ร.ต.อ.สุนทร ภูตะวัน
รอง สว. (สอบสวน)
ร.ต.อ.สมบัติ โพนสิงห์
รอง สว. (สอบสวน)
ร.ต.อ.สุรชาติ เขตเจริญ
รอง สว. (สอบสวน)

ร.ต.ต.อธิวัฒน์ สีดา
ผบ.หมู่ (ป.)
ร.ต.ต.จำนงค์ กิตติกาญจนโรจน์
ผบ.หมู่ (ป.)

ด.ต.ยงยุทธ โพธิ์เย็น
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.ฤกษ์ดี หมายสม
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.เสกสรร กองสุข
ผบ.หมู่ (ป.)

ส.ต.อ.ภุชงค์ ตันสุวรรณ
ผบ.หมู่ (ป.)
ส.ต.อ.ณัฐ บุญเพียง
ผบ.หมู่ (ป.)
ส.ต.ท.ชิษณุพงษ์ แนบชิด
ผบ.หมู่ (ป.)
ส.ต.ต.ธีรวุฒิ กอบัว
ผบ.หมู่ (ผช.พงส.)
โทรศัพท์ 09 8276 2448
ส.ต.ต.จตุมงคล คูนาเอก
ผบ.หมู่ (ผช.พงส.)
โทรศัพท์ 08 2921 1266

สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก
477 ม.3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทรศัพท์ :  036-345-787     โทรสาร :  036-345787
Email :  Muaklek2562@gmail.com