พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี
( ผกก.สภ.มวกเหล็ก )
โทรศัพท์ 0933252844

กำลังพล : งานจราจร

รายการแสดงรายชื่อ กำลังพล : งานจราจร

ร.ต.อ.กภิชาญ หลำนุ้ย
รอง สวป.
ร.ต.ท.เขม สิริสมเจตน์
รอง สวป.

ด.ต.นิรันดร์ สอนชา
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.จีระศักดิ์ เชื้อกูล
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.ณัทกษมา คำสาย
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.ดนัย เดชพลมาตย์
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.ศราวุฒิ ไชยพันโท
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.ดิษกร วิชาชัย
ผบ.หมู่ (ป.)

จ.ส.ต.วรวัฒน์ ผิวสวัสดิ์
ผบ.หมู่ (ป.)
จ.ส.ต.พีระพงษ์ ผิวสวัสดิ์
ผบ.หมู่ (ป.)

ส.ต.ต.ปิยะพงษ์ พิมพ์ทอง
ผบ.หมู่ (ป.)

สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก
477 ม.3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทรศัพท์ :  036-345-787     โทรสาร :  036-345787
Email :  Muaklek2562@gmail.com