พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี
( ผกก.สภ.มวกเหล็ก )
โทรศัพท์ 0933252844

กต.ตร.

รายการแสดงรายชื่อ กต.ตร.

คุณปฏิมา สังฆะมณี
ประธาน กต.ตร.

คุณสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
รองประธาน กต.ตร.

คุณประจวบ จันทาโลก
กรรมการ กต.ตร.
คุณศิรดา ภูริวัฒนพงศ์
กรรมการ กต.ตร.
คุณมาโนช รวยลาภ
กรรมการ กต.ตร.
คุณณรงค์ศักดิ์ นามตาปี
กรรมการ กต.ตร.
คุณบุญสิตา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
กรรมการ กต.ตร.
คุณสงัด ธิมะดี
กรรมการ กต.ตร.
คุณสุขศิริ รุ่งเรือง
กรรมการ กต.ตร.
คุณสุภาวดี สงวนต้นกัลยา
กรรมการ กต.ตร.
คุณสมิทธิ คอสมิต
กรรมการ กต.ตร.
คุณภานุวัฒน์ คำไสย
กรรมการ กต.ตร.
คุณเฉลิมชัย เล็กชม
กรรมการ กต.ตร.
คุณวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์
กรรมการ กต.ตร.
คุณศรรักวงศ์ วิจิตรภาพ
กรรมการ กต.ตร.

คุณพฤฒิ เกิดชื่น
ที่ปรึกษา กต.ตร.
คุณสุรศักดิ์ วาดเขียน
ที่ปรึกษา กต.ตร.
คุณกัญญา ศรีฟ้า
ที่ปรึกษา กต.ตร.
คุณประสิทธิ์ แสงสุวรรณ์
ที่ปรึกษา กต.ตร.
คุณสมเกียรติ ชุมปัญญา
ที่ปรึกษา กต.ตร.
คุณพัชรี กองชนะ
ที่ปรึกษา กต.ตร.

สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก
477 ม.3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทรศัพท์ :  036-345-787     โทรสาร :  036-345787
Email :  Muaklek2562@gmail.com