พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี
( ผกก.สภ.มวกเหล็ก )
โทรศัพท์ 0933252844

คำถามที่พบบ่อย

สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก

คำถาม : เอกสาสำคัญอะไรบ้างที่หายแล้วไม่ต้องแจ้งความ
คำตอบ : มี 6 ชนิด ดังนี้ 1.สำเนาทะเบียนบ้าน (ใช้บัตรประชาชนเจ้าบ้านเพื่อขอทำใหม่ กรณีมอบอำนาจต้องใช้หนังสือมอบอำนาจ และบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจด้วย) 2.บัตรประชาชน (ใช้เอกสารที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง เพื่อขอทำใหม่) 3.ใบอนุญาตขับขี่ (ใช้บัตรประชาชน พร้อมสำเนาเพื่อขอทำใหม่) 4.ป้ายทะเบียนรถ (ใช้สมุดคู่มือการจดทะเบียนรถ และสำเนาบัตรประชาชน หากติดไฟแนนซ์ต้องมีหนังสือรับรอง และหนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์ เพื่อขอทำใหม่) 5.บัตรประกันสังคม (บัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล ใช้บัตรประชาชนเพื่อขอทำใหม่) 6.บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ใช้เอกสารที่กำหนดตามแต่ละประเภทผู้เสียภาษีเพื่อขอทำใหม่)
คำถาม : เมื่อเราโอนเงินผิดบัญชีต้องทำอย่างไร
คำตอบ :

สิ่งที่เจ้าของบัญชีผู้โอนเงินผิดต้องดำเนินการ  มีดังนี้

 1. นำเอกสารดังต่อไปนี้ไปติดต่อสถานีตำรวจ
  • เอกสารการทำรายการ เช่น สลิปการโอน/ใบบันทึกรายการ หรือภาพถ่ายหน้าจอของข้อความแจ้งผลการโอนเงิน
  • สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
   ให้ขีดฆ่า / ปิดทับ สำเนาเอกสาร บริเวณข้อมูลกรุ๊ปเลือด และ/หรือ ศาสนา
 2. แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานีตำรวจเพื่อขอออก ใบแจ้งความ/บันทึกประจำวันที่ระบุเหตุการณ์ โดยระบุข้อมูลในเอกสารดังนี้
  • ชื่อธนาคารที่ทำรายการ ทั้งฝั่งต้นทางและปลายทาง
  • วันที่และเวลาที่ทำรายการ
  • จำนวนเงินที่โอน
  • ช่องทางการโอนเงิน เช่น เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ATM / CDM / VTM), Mobile Banking, Internet Banking
  • ชื่อบัญชี และ เลขที่บัญชี ของผู้ทำรายการโอน (บัญชีต้นทาง)
  • ชื่อบัญชี และ เลขที่บัญชี ของผู้ที่ได้รับเงินผิด (บัญชีปลายทางที่โอนผิด)
  • ชื่อบัญชี และ เลขที่บัญชี / หมายเลขพร้อมเพย์ ของปลายทางที่ต้องการโอนที่ถูกต้อง
    
 3. นำส่งหลักฐานตาม ข้อ 1 และ 2 ให้แก่ธนาคารที่ใช้ในการโอนเงิน 

 4. เมื่อธนาคารได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว ธนาคารจะช่วยประสานงานกับปลายทางที่เป็นผู้รับโอนเงินผิด/ธนาคารปลายทางที่รับโอนเงินผิด

 5. ธนาคารแจ้งผลการดำเนินการ
  • กรณีผู้รับโอนยินยอมคืนเงิน : ธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีผู้โอนให้
  • กรณีผู้รับโอนไม่ยินยอมคืนเงิน/ไม่สามารถติดต่อได้ : ผู้โอนสามารถแจ้งความ ณ สถานีตำรวจ ขอออกเอกสารตราครุฑที่เรียกว่า “หมายเรียกพยานเอกสาร/พยานวัตถุ”  เพื่อออกคำสั่งทางกฎหมายให้ธนาคารของผู้รับโอนเงินดำเนินการอายัดบัญชี หรือให้เปิดเผยข้อมูลบัญชีปลายทางให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
  • ย่างไรก็ตาม วิธีป้องกันการโอนเงินผิดบัญชีที่ดีที่สุดก็คือช่วงเวลาก่อนกดยืนยันการโอน ต้องตรวจสอบหมายเลขบัญชี/หมายเลขพร้อมเพย์ ชื่อบัญชี ชื่อธนาคาร และจำนวนเงินที่ต้องการโอนให้ถูกต้องทุกครั้ง ก่อนกดยืนยันเพื่อทำรายการ โอนเงินผิด ชีวิตก็ต้องตามแก้ แต่ถ้ามีสติและตรวจสอบดีๆ ก่อนโอน จะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดเล
สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก
477 ม.3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทรศัพท์ :  036-345-787     โทรสาร :  036-345787
Email :  Muaklek2562@gmail.com