พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี
( ผกก.สภ.มวกเหล็ก )
โทรศัพท์ 0933252844

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก

เขตพื้นที่รับผิดชอบของ สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก

มี 6 ตำบล 1 เทศบาล 80 หมู่บ้าน
1. ต.มวกเหล็ก     มี  13   หมู่บ้าน
2. ต.มิตรภาพ       มี  10   หมู่บ้าน
3. ต.หนองย่างเสือ มี  14   หมู่บ้าน
4. ต.พญากลาง      มี  18   หมู่บ้าน
5. ต.ซับสนุ่น         มี  15   หมู่บ้าน
6. ต.ลำสมพุง        มี  10   หมู่บ้านข้อมูลประชากร
ประชาการทั้งหมด  52,851  คน  แบ่งเป็น
1. ประชากรชาย  26,472  คน
2. ประชาชนหญิง  26,379 คน
ที่มา: สำนักบริหารทะเบียน  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย
สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก
477 ม.3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทรศัพท์ :  036-345-787     โทรสาร :  036-345787
Email :  Muaklek2562@gmail.com