พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี
( ผกก.สภ.มวกเหล็ก )
โทรศัพท์ 0933252844

อัตรากำลัง

อัตรากำลัง สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก

บัญชีอัตรากำลังพลข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.มวกเหล็ก

ระดับ

กำลังพล

ช่วยราชการ

ปฏิบัติหน้าที่จริง

อัตราอนุญาต

คนครอง

ว่าง

ไป

มา

ผกก.

1

1

0

0

0

1

รอง ผกก.

3

3

0

0

0

3

สว.

5

5

0

0

0

5

รอง สว.

19

15

4

2

0

13

ผบ.หมู่

100

60

23

4

0

56

(กดต.53 จำนวน 17 คน)

17

0

0

17

0

รวม

128

101

27

6

0

95

หมายเหตุ อัตราอนุญาตของเลื่อนไหล ให้หักออกจากชั้นประทวน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก
477 ม.3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทรศัพท์ :  036-345-787     โทรสาร :  036-345787
Email :  Muaklek2562@gmail.com