พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี
( ผกก.สภ.มวกเหล็ก )
โทรศัพท์ 0933252844

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก

9 ตุลาคม 2561
เรื่องการจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญญาณที่จะต้องแสดงเมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง พ.ศ.2561

สภ.มวกเหล็ก ขอประชาสัมพันธ์ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องการจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญญาณที่จะต้องแสดงเมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง พ.ศ.2561 เนื่องจากในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กมีอุบัติเหตุรถยนต์,รถจักรยานยนต์ ชนท้ายรถบรรทุกที่จอดพักหรือจอดเสียอยู่ระหว่างรอซ่อม ทำให้มีผู้เสียชีวิต และทรัพย์สินเสียหาย สภ.มวกเหล็กจึงประชาสัมพันธ์ขอให้ผู้ประกอบการขนส่ง และผู้ประจำรถต้องจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญญาณสำหรับแสดงเมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง หากไม่ปฏิบัติตามประกาศกรมการขนส่งทางบกจะมีโทษตามมาตรา 36 ประกอบกับมาตรา 131 และมาตรา 102(4) ประกอบกับมาตรา 127 แห่ง พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522
สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก
477 ม.3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทรศัพท์ :  036-345-787     โทรสาร :  036-345787
Email :  Muaklek2562@gmail.com